Blijf er niet mee zitten, bevrijd jezelf

Ongezond perfectionisme is iets dat heel erg door het onderbewuste wordt aangestuurd, zoals 95 procent van ons gedrag trouwens. Dit heeft te maken met dingen in je leven die je wegduwt, en wat je wegduwt wordt alsmaar groter en dreigender. Dit is een wetmatigheid die blijkt uit alle studies omtrent de rol van het onderbewuste. Vandaar dat het allemaal niet zo simpel is om er zelf iets aan te doen. Tips & tricks zijn leuk maar werken als een druppel op een hete plaat.

Bewustwording is één stap, een belangrijke stap maar niet voldoende om echte verandering teweeg te brengen. Als je last hebt van ongezond perfectionisme (zie symptomen) is er sprake van een onevenwicht. Je leven is niet in balans. Je hoofd staat nooit stil, je kunt er niet van slapen, je moet voortdurend zorgen voor een ander maar niet voor jezelf, je kunt niets op de wereld loslaten voor het perfect is (nooit dus), je hebt faalangst, actieve faalangst (je blijft maar presteren) of vermijdende faalangst (je stelt de dingen uit), enzovoort enzoverder.

Blijf er niet mee zitten! Het leven is te kort om het te vergallen, voor jezelf en vaak ook voor de anderen. Gelukkig is er ook goed nieuws. Er is een methodiek die relatief weinig tijd vergt en heel effectief is, omdat er rechtstreeks met het onderbewuste wordt gewerkt. Niets geheimzinnigs, weet je.

OCP staat voor Ontwikkelingsgericht Coachen van mensen met Perfectionisme. Voor een heldere uitleg over de OCP-methodiek en het bijbehorende coachtraject dat uit gemiddeld een 6-tal sessies bestaat, verwijs ik naar www.bevrijdjezelf.be. Ik ben door het Ontwikkelingsinstituut gecertificeerd als OCP-coach en dit geldt ook voor Belinda Buysse, naar wie ik desgevallend doorverwijs.