Verhelderend boek!

“Het najagen van perfectie is een vermomming van onzekerheid” (Paulo Coelho)

Wil je graag meer te weten komen over dit hardnekkige want onbewust aangestuurde patroon van perfectionisme, dan is dit de gedroomde lectuur: Zeg me dat ik oké ben (ondertitel: over perfectionisme en bevestigingsdrang), het boek van coach, trainer en OCP-ontwikkelaar Marcel Hendrickx.

Het is een boek dat uitnodigt om twee keer te lezen. De eerste keer kan behoorlijk confronterend zijn. Het is alsof je in de spiegel kijkt. Het beklijft. De tweede lectuur is anders. Je leest vanuit meer inzicht en zelfkennis, en dat is meer dan aangenaam. Het leest ook als een trein.

Een fragment:

“De kern van perfectionisme is de onblusbare drang naar bevestiging. Alle symptomen vloeien voort uit het voortdurende zoeken naar aanvaarding en het compenseren van het ‘ik ben niet oké’-gevoel. In wezen zijn alle symptomen positief. Er is niets mis mee om voor anderen te willen zorgen, om kwaliteit te willen afleveren of om af en toe te twijfelen aan jezelf. Maar de voorwaarde is wel dat je daarvoor kiest, en dat is nu net het probleem bij perfectionisme. De kern van perfectionisme is het ‘moeten’. Je hebt geen keuze, je moet de dingen op die manier doen. En als je het niet zo doet, staat er een gigantisch schuldgevoel tegenover. Mensen met perfectionisme hebben daar veel last van en willen dit uiteraard vermijden. Meestal lukt dit alleen maar als ze zich niet verzetten tegen die sterke innerlijke dwang van hun patroon.”

Voor meer informatie zie ook www.bevrijdjezelf.be.